Archive for July, 2009

Tăng Page Rank 5-6-7-8-9 với thủ thuật SEO

Posted on July 16, 2009. Filed under: Kỹ năng Webmaster, Phát triển web, Tối Ưu Website, Thủ thuật seo web, Xếp hạng google | Tags: , , |

1. Tham gia Message Board Discussions tại abcnews.go.com. Ở đó sử dụng công cụ WYSIWYG để post bài, bạn hãy chèn textlink của mình vào (PR8)
2. Comment vào trang web 22.tmz.com. Sau đó vào email comfirm, thế là có thêm một cái (PR8)
3. Tạo một profile trên espn.go.com và post một link tới website bạn thông qua “comment wall”. (PR8)
4. Tham gia cộng đồng Google Earth’s  (forums) và tiếp tục chèn link vào signature. (PR8)
5. Tham gia forum USAToday.com và post link tới website của bạn (PR8)
6. Tạo một profile tại poynter.org và post link tới website của bạn. (PR7)
7. Tạo một profile tại ojr.org và post link tới website của bạn (PR7)
8. Tạo một blog tại fannation.com và post link tới website của bạn. (PR7)
9. Tạo một blog tại newsvine.com và post link tới website của bạn. (PR7)
10. Tạo một Profile tại blogs.msdn.com và post link tới website của bạn (PR7)
11. Tạo một profile tại iVillage.com và post link tới website của bạn trên forum của ivillage (PR7)
12. Tạo một tài khoản tại Airamerica.com và post comment vào blogs. Thêm 1 phát (PR7)
13. Comment trên blog dooce.com  (PR7)
14. Comment trên blogs time-blog.com (PR7)
15. Comment trên bài viết của http://www.tvsquad.com (phải đăng kí nick) (PR7)
16. Comment trên thatsfit.com (phải đăng kí nick) (PR7)
17. Tạo một cái profile ở community.active.com rồi post backlink (PR6)
18. Comment tại trang stories : longwarjournal.org (PR6)
19. HappyNews.com. (PR6)
20. Đăng kí tại absolutepunk.net (phải đăng kí nick) (PR6)

Chắc hẳn sau 1 tháng Website bạn sẽ tăng PR nhanh một cách đáng kể !

Read Full Post | Make a Comment ( 1 so far )

Danh sách inlink guestbook phục vụ cho việc làm SEO

Posted on July 16, 2009. Filed under: Kỹ năng Webmaster, Liên kết link, Phát triển web, Tối Ưu Website | Tags: , , |

inurl:/guestbook.html
inurl:/guest_book.html
inurl:/guest.cgi?pageid=
inurl:/addguest.html
inurl:/fsguest.html
inurl:/yybbs.cgi
inurl:/guestbook.asp
inurl:/addentry.php
inurl:/guestbook.php
inurl:/gbook.php?a=
inurl:/sign.asp
inurl:/e-guest_sign.pl
inurl:/joyful.cgi
inurl:/submit.php
inurl:/addlink.html
inurl:/guestbook.htm
inurl:/bbs.cgi
inurl:/guestbook-add.html
inurl:/c-board.cgi?cmd=
inurl:/apeboard_plus.cgi
inurl:/signgb.php
inurl:/post.html
inurl:/guestbook.php?action=
inurl:/sign.php
inurl:/aska.cgi
inurl:/add.cgi
inurl:/zboard.php?id=
inurl:/light.cgi
inurl:/read.cgi?board=
inurl:/guestbook.cgi?action=
inurl:/eintrag.html
inurl:/messageboard.html
inurl:/guestbookvip.php?memid=
inurl:/e_sign.asp
inurl:/gaestebuch.cgi
inurl:/guestbook.cgi
inurl:/epad.cgi
inurl:/add.php
inurl:/sign.asp?pageposition=
inurl:/gb_sign.asp
inurl:/add.html
inurl:/guestbook.php?act=
inurl:/comments.htm
inurl:/gaestebuch.php
inurl:/guestbook.php?new_message=
inurl:/apeboard_plus.cgi?command=
inurl:/addguest.htm
inurl:/gaestebuch.php?action=
inurl:/imgboard.cgi
inurl:/addlink.php
inurl:/submit.html
inurl:/eintragen.php
inurl:/guestbook
inurl:/cbbs.cgi?mode=
inurl:/guest.cgi
inurl:/honey.cgi
inurl:/gb.php
inurl:/clip.cgi
inurl:/ttboard.cgi?act=
inurl:/kniha.php
inurl:/guest.html
inurl:/clever.cgi
inurl:/guest.htm
inurl:/gastenboek.html
inurl:/eintrag.php
inurl:/board.cgi?id=
inurl:/guest_book.htm
inurl:/petit.cgi
inurl:/guestbook.asp?sent=
inurl:/default.asp
inurl:/sendmessage.asp
inurl:/crazyguestbook.cgi?db=
inurl:/gbook.php
inurl:/mkakikomitai.cgi
inurl:/bbs.cgi?page=
inurl:/comments.php
inurl:/glight.cgi
inurl:/guestbookadd.asp
inurl:/guest.php
inurl:/commentaire.php?id=
inurl:/guestbook.pl
inurl:/comments.php?id=
inurl:/light.cgi?page=
inurl:/comments.html
inurl:/guestbook.cgi?start=
inurl:/bbs.cgi?id=
inurl:/postcards.php?image_id=
inurl:/resbbs.cgi
inurl:/guestbook.aspx
inurl:/guestbook.php?inputmask=
inurl:/showguestbook.php?linkid=
inurl:/guestbook.php.cgi?gbook=
inurl:/blog.php?do=
inurl:/kbpost.htm
inurl:/addurl.php
inurl:/guestbook.asp?action=
inurl:/entry.php?id=
inurl:/eintrag.php?id=
inurl:/gbook.asp
inurl:/submit.pl
inurl:/guestbook.cgi?id=
inurl:/clever.cgi?mode=
inurl:/news.php?subaction=
inurl:/kboard.cgi
inurl:/guestbook.php?do=
inurl:/guestbook.php?page=
inurl:/signguestbook.asp
inurl:/bbs.cgi?
inurl:/comment.php?id=
inurl:/ibbs.cgi
inurl:/post_comment.php?u=
inurl:/guestadd.html
inurl:/minibbs.cgi
inurl:/guest.cgi?site=
inurl:/guestbook.php?form=
inurl:/gbooksign.asp
inurl:/sunbbs.cgi?mode=
inurl:/schedule.cgi?form=
inurl:/post_comment.php?w=
inurl:/bbs.php
inurl:/add.htm
inurl:/add.asp
inurl:/bbs.cgi?mode=
inurl:/clever.cgi?page=
inurl:/guestbook.php?
inurl:/post.htm
inurl:/mboard.php
inurl:/addurl.aspx
inurl:/sign.html
inurl:/guestsaisie.php
inurl:/gaestebuch.html
inurl:/guestbook.html?page=
inurl:/comment.php
inurl:/comments.asp
inurl:/comment.htm
inurl:/gb.php?action=
inurl:/purybbs.cgi
inurl:/fantasy.cgi
inurl:/gastenboek.php
inurl:/submit.asp
inurl:/cf.cgi?mode=
inurl:/form.php
inurl:/guestbox.php?anfangsposition=
inurl:/default.asp?action=
inurl:/post.asp
inurl:/guestbook_sign.php
inurl:/rbook.cgi
inurl:/suggest.php?action=
inurl:/msgboard.mv?parm_func=
inurl:/addentry.html
inurl:/user.php
inurl:/addguest.php
inurl:/kiboujoken.htm
inurl:/msboard.cgi?id=
inurl:/addguest.cgi
inurl:/gb.php?tmpl=
inurl:/guestbook_sign.php?oscsid=
inurl:/guestbook.pl?action=
inurl:/print_sec_img.php
inurl:/guestbook.php?mode=
inurl:/diary.cgi?mode=
inurl:/gaestebuch.htm
inurl:/guestbook.php?cmd=
inurl:/combbs.cgi?mode=
inurl:/comment_reply.php?com_itemid=
inurl:/guest.asp
inurl:/rbook.cgi?page=
inurl:/guestbook.php?pg=
inurl:/kakikomitai.cgi?
inurl:/fsguestbook.html
inurl:/agregar.htm
inurl:/gastbok.php
inurl:/guest.cgi?handle=
inurl:/gstbk_add.php?sid=
inurl:/addguest.shtml
inurl:/write.asp
inurl:/signup.php
inurl:/guestbook.mv?parm_func=
inurl:/gb.asp
inurl:/gbook.html
inurl:/msgbook.cgi?id=
inurl:/eintragen.pl
inurl:/kerobbs.cgi
inurl:/custreg.asp?action=
inurl:/gbook.php?id=
inurl:/ardguest.php?do=
inurl:/apeboard.cgi
inurl:/upb.cgi
inurl:/stlfbbs.cgi
inurl:/ktaiufo.cgi
inurl:/eintragen.html
inurl:/custombbs.cgi
inurl:/upbbs.cgi
inurl:/eintragen.php?menuid=
inurl:/kerobbs.cgi?page=
inurl:/bbs.cgi?room=
inurl:/gbook?sign=
inurl:/g_book.cgi
inurl:/guestbookvip.php
inurl:/guest.cfm
inurl:/guest.pl
inurl:/minibbs.cgi?log=
inurl:/guestbook.php?sn=
inurl:/emfsend.cgi?sc=
inurl:/cutebbs.cgi
inurl:/guestbook.php?id=
inurl:/new_message.asp
inurl:/gbook.php?show=
inurl:/joyful.
inurl:/signguestbook.html
inurl:/honey.cgi?mode=
inurl:/joyfulyy.cgi
inurl:/book.php
inurl:/guestbook.asp?mode=
inurl:/wwwboard.cgi
inurl:/yapgb.php?action=
inurl:/guestbook_add.php
inurl:/gbuch.php
inurl:/sign_guestbook.asp
inurl:/eintrag.htm
inurl:/spguest.cgi?id=
inurl:/signbook.cfm
inurl:/ibbs.cgi?page=
inurl:/write.php?uid=
inurl:/guestbook_new.php
inurl:/entry.php
inurl:/aspboardpost.asp?id=
inurl:/guestbook.cfm
inurl:/add_posting.pl?posting_cat=
inurl:/gb.php?id=
inurl:/signguestbook.php
inurl:/board.cgi?mode=
inurl:/gbaddentry.php
inurl:/purybbs.cgi?page=
inurl:/gbook.php?action=
inurl:/guestbook.php?lang=

Read Full Post | Make a Comment ( 1 so far )

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...